Zoekt nieuwe leden!
Zeeuws Vocaal Ensemble

Contact

Secretariaat en Nieuwe Leden: 
Sentien de Witte
zwsvocsensemble@gmail.com

Voorzitter: 
Rosemary van de Velde
info@rosemarynieuwenhuize.nl

Sponsoring: 
Marco van de Hil
sponsoring@zeeuwsvocaalensemble.nl

Penningmeester: 
Piet Bout
p.a.bout58@kpnmail.nl

PR commissie: 
Mieke Fierloos
miekefierloos@zeelandnet.nl